Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2014

Kundle, odmieńcy,
śmieci, wariaci,
obywatele degeneraci
Ej, duszy podpalacze,
róbmy dym!
— Maria Peszek ,,Ludzie psy"

Repost if you're gay, lesbian, bisexual, pansexual, asexual, transgender or a supporter.

Reposted fromgoniewicz goniewicz
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
7962 8066

January 09 2014

January 07 2014

4690 126f 500
Reposted frommaiqilai maiqilai viathe-devil the-devil

January 03 2014

6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaKACHA KACHA
Owszem, można się obyć bez muzyki kameralnej i bez przyjaciela i, rzecz śmieszna, dać się trawić bezsilnemu pragnieniu ciepła. Samotność jest niezależnością, życzyłem jej sobie i zdobyłem ją po długich latach. Jest zimna, o tak, ale jest też cicha, cudownie cicha i wielka, jak zimne, ciche przestworza, po których wirują gwiazdy.
— Hesse
Reposted fromKACHA KACHA viacytaty cytaty
3676 acac
Reposted fromlikeavirgin likeavirgin viathe-devil the-devil
9183 ce16 500
Reposted fromerial erial viaImaginationMika ImaginationMika

January 01 2014

5797 ba7f 500
Reposted frompesy pesy viaupitamarzeeeniami upitamarzeeeniami
9520 a7e4
Reposted fromfeels feels viathevampirediaries thevampirediaries
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme
8321 3ef0 500
Reposted fromnfading nfading viasmutnazupa smutnazupa
8936 b682
Reposted fromirmelin irmelin viasmutnazupa smutnazupa

Czasami nadchodzą wieczory, gdy wszyscy inni są szczęśliwi, a Ty słuchając smutnej piosenki szukasz sensu życia.

Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...